KANCELARIA RACHUNKOWA AGRA
                                                Twoja księgowość i podatki

Tutaj wpisz swój tekst...
   PROFESJONALNE USŁUGI KSIĘGOWE
DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH
 
mgr Agnieszka Radwan
główna księgowa w spółkach prawa handlowego
członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 000732
i sygnatariusz Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości

  CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW 
NR 15216/2006

Na rynku usług księgowych jesteśmy od 2006 roku
Nasze doświadczenie sięga końca lat 90-tych

Oferta:
pełna księgowość
książka przychodów i rozchodów
ryczałt
rozliczenia roczne
deklaracje
deklaracje INTRASTAT

działalność jednoosobowa
spółki
fundacje i stowarzyszenia (prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej)
wspólnoty mieszkaniowe
kluby sportowe 
publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe
inne
w tym także:

ZUS
rejestracja i wyrejestrowanie,
deklaracje, obliczanie składek, zasiłków
KADRY
prowadzenie dokumentacji pracowniczej, listy płac, umowy o pracę i cywilno-prawne,
PFRON
DOTACJE
w księgach rachunkowych i podatkowych

ORAZ

wyprowadzanie zaległości
kontakt z urzędami
wyjaśnianie nieprawidłowości

ODLEGŁOŚĆ NIE STANOWI PRZESZKODY - ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA PODMIOTÓW I OSÓB Z CAŁEJ POLSKI ORAZ Z ZAGRANICY
Gwarantujemy Państwu:

• rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków

• maksymalne zaangażowanie

• elastyczne podejście do współpracy

• życzliwość i komunikatywność we wzajemnych relacjach

• zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa 


OFERUJEMY:
-- BEZPŁATNY PROGRAM DO WYSTAWIANIA FAKTUR
-- MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW PRZEZ PLATFORMĘ LELKTRONICZNĄ ZE ZDALNYM DOSTĘPEM DO NIEJ


Posiadamy obszerną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków zdobytą dzięki pracy zawodowej na stanowiskach głównych i samodzielnych księgowych oraz dzięki wieloletniej współpracy z urzędami skarbowymi, ZUS-em i innymi. Cenimy rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i kursach oraz bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawa.

Oferujemy pomoc profesjonalistów z pokrewnych dziedzin:
- doradcy podatkowego
- biegłego rewidenta
- radcy prawnego
- notariusza
- adwokata
- współpracujemy z zarządcą nieruchomości 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Kancelaria Rachunkowa AGRA