KANCELARIA RACHUNKOWA AGRA
                                                Twoja księgowość i podatki

Tutaj wpisz swój tekst...
KSIĘGI RACHUNKOWE
• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
• wyprowadzanie zaległości księgowych
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
• polityka rachunkowości
• INTRASTAT

w tym
- prowadzenie rachunkowości fundacji i stowarzyszeń (prowadzacych i nie prowadzących działalności gospodarczej)
- księgowość wspólnot mieszkaniowych
- księgowość klubów sportowych


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
• uczestnictwo w kontroli, udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku od towarów i usług
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• kadry i płace


KADRY I PŁACE

• zakładanie i prowadzenie akt osobowych
• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów na ten podatek
• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie przelewów tych składek
• sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: o zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, o informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
• prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych
• rozliczenia z PFRON

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów
W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

                                                        Deklaracje do urzędów przesyłamy w formie elektronicznej


DORADZTWO PODATKOWE
Wizyta u doradcy podatkowego może uchronić od kłopotów, a także przynieść oszczędności finansowe.
Często bywa tak, że podatnicy nie wiedzą o przysługujących im prawach lub o ciążących na nich obowiązkach. Doradca podatkowy zapewnia pełną obsługę zarówno w zakresie rachunkowości, jak i zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Może być przydatny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu rozliczającemu się z fiskusem.
Doradca podatkowy to w Polsce nowy zawód. Choć formalnie istnieje od kilku lat (od 1 stycznia 1997r.), to tak naprawdę jest nieznany i niestety często utożsamiany z biurem rachunkowym, co jest oczywistym nieporozumieniem. Doradca podatkowy ma o wiele szersze uprawnienia. Wizyta u doradcy podatkowego może uchronić od kłopotów, a także przynieść oszczędności finansowe Często bywa tak, że podatnicy nie wiedzą o przysługujących im prawach lub o ciążących na nich obowiązkach. Doradca podatkowy może zapewnić pełną obsługę zarówno w zakresie rachunkowości, jak i zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Może być przydatny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu rozliczającemu się z fiskusem. Obecnie czynności doradztwa podatkowego możemy Państwu zaoferować na zasadzie zlecenia ich firmie zewnętrznej, sami jesteśmy w trakcie uzyskiwania uprawnień w tym zakresie.


FAKTUROWANIE

Udostępniamy Klientom program fakturujący, który umożliwia zdalne przesyłanie dokumentów do naszego biura.


PODSTAWY PRAWNE

Nasza firma zajmując się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstw, stosuje się do krajowych i międzynarodowych przepisów, które zostały zawarte w Ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej


Copyright Kancelaria Rachunkowa AGRA