Kancelaria Rachunkowa AGRA

Twoja księgowość i podatki

PROFESJONALNE USŁUGI KSIĘGOWE
DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH
             mgr Agnieszka Radwan

główna księgowa w spółkach prawa handlowego
członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 000732
sygnatariusz Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości

 

                     CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW NR 15216/2006

  

O NAS

Kim jesteśmy

Na rynku usług księgowych jesteśmy od 2006 roku. Nasze doświadczenie sięga końca lat 90-tych.

Oferta:
   – pełna księgowość (księgi rachunkowe)
   – książka przychodów i rozchodów
   – ryczałt
   – rozliczenia roczne
   – deklaracje

                      działalność jednoosobowa, spółki fundacje i stowarzyszenia (prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej), wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe, inne

w tym także:
ZUS – rejestracja i wyrejestrowanie, deklaracje, obliczanie składek, zasiłków
KADRY – prowadzenie dokumentacji pracowniczej, listy płac, umowy o pracę i cywilno-prawne,
PFRON
DOTACJE w księgach rachunkowych i podatkowych
ORAZ
wyprowadzanie zaległości, kontakt z urzędami, wyjaśnianie nieprawidłowości

ODLEGŁOŚĆ NIE STANOWI PRZESZKODY – ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA PODMIOTÓW I OSÓB Z CAŁEJ POLSKI ORAZ Z ZAGRANICY

Gwarantujemy Państwu:
• rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków
• maksymalne zaangażowanie
• elastyczne podejście do współpracy
• życzliwość i komunikatywność we wzajemnych relacjach
• zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa 

Posiadamy obszerną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków zdobytą dzięki pracy zawodowej na stanowiskach głównych i samodzielnych księgowych oraz dzięki wieloletniej współpracy z urzędami skarbowymi, ZUS-em i innymi. Cenimy rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i kursach oraz bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawa.

ZAKRES USŁUG

KSIĘGI RACHUNKOWE

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
• wyprowadzanie zaległości księgowych
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, JPK)
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
• polityka rachunkowości

– spółki
–  fundacje i stowarzyszenia (prowadzace i nie prowadzące działalności gospodarczej)
– księgowość wspólnot mieszkaniowych
– księgowość klubów sportowych

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych 

• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7 oraz JPK)
• uczestnictwo w kontroli, udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

RYCZAŁT

• ewidencja przychodów (w tym z najmu)
• ewidencja podatku od towarów i usług
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• kadry i płace

• roczne zeznania podatkowe

 

KADRY I PŁACE

• zakładanie i prowadzenie akt osobowych
• sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz rachunków zleceniobiorców
• przygotowanie miesięcznych informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) 
• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
• sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
• prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych
• rozliczenia z PFRON

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.
W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE

Wizyta u doradcy podatkowego może uchronić od kłopotów, a także przynieść oszczędności finansowe.
Często bywa tak, że podatnicy nie wiedzą o przysługujących im prawach lub o ciążących na nich obowiązkach. Doradca podatkowy zapewnia pełną obsługę zarówno w zakresie rachunkowości, jak i zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Może być przydatny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu rozliczającemu się z fiskusem.
Doradca podatkowy to w Polsce nowy zawód. Choć formalnie istnieje od lat (od 1 stycznia 1997r.), to tak naprawdę jest nieznany i niestety często utożsamiany z biurem rachunkowym, co jest oczywistym nieporozumieniem. Doradca podatkowy ma o wiele szersze uprawnienia.  Doradca podatkowy może zapewnić pełną obsługę w zakresie zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Może być przydatny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu rozliczającemu się z fiskusem. Obecnie czynności doradztwa podatkowego możemy Państwu zaoferować na zasadzie zlecenia ich firmie zewnętrznej, sami jesteśmy w trakcie uzyskiwania uprawnień w tym zakresie.

Nasze biuro współpracuje też z innymi profesjonalistami w zakresie usług prawnych i pokrewnych. Więcej informacji w zakładce „Współpraca z profesjonalistami”.

SPÓŁKI MEDYCZNE I PRAKTYKI LEKARSKIE

Lekarz (także fizjoterapeuta, psychoterapeuta) pracujący na umowę cywilno-prawną bądź prowadzący prywatną praktykę lekarską staje przed takimi samymi problemami jak każdy inny przedsiębiorca.
     Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania księgowe specjalnie opracowane dla branży medycznej.
     Małej firmie nie opłaca się tworzyć własnych struktur księgowych. Za stosunkowo niską cenę przedsiębiorca kupuje dobrą usługę, za której skutki odpowiedzialność ponosi wykonawca.
     Biuro odciąża klientów od wszelkich spraw związanych z dokumentacją: prowadzi księgowość, wypełnia deklaracje, składa je w odpowiednich instytucjach.
     Mając odpowiednie upoważnienia, firma rachunkowa reprezentuje swoich klientów przed urzędami. To dotyczy również prowadzonych kontroli podatkowych, które odbywają się w miejscu przechowywania dokumentów, czyli w biurze, a nie w gabinecie.   
     Licencjonowana firma odpowiada za swoje usługi i jej jakość. Dzięki takim rozwiązaniom można oszczędzić nawet półtora do dwóch etatów.
     Każdorazowo usługa jest wyceniana indywidualnie, ale generalnie zależy od rodzaju i ilości np. przepływających przez firmę faktur zakupu i sprzedaży oraz zatrudnionych osób. W przypadku gabinetów lekarskich, przy uproszczonej księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów) nie są to duże kwoty, a korzyści ogromne.

     Nasze biuro jest szczególnie przygotowane do obsługi średnich i dużych podmiotów leczniczych, głównie w formie spółek, w tym prowadzących pełną księgowość. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie.

     W ramach naszych kompleksowych usług oferujemy prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i rozliczeń w tym zakresie.

     Pojawiła się też nowa tendencja wśród klientów biur rachunkowych, czemu również wychodzimy na przeciw. Rośnie liczba małych i średnich placówek medycznych zainteresowanych prowadzeniem księgowości, kadr i płac, w tym online. To rozwiązanie pozwala elektronicznie przesyłać faktury i sprawdzać na bieżąco rozliczenia, przeglądać księgi rachunkowe. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.
     Jeżeli zaś chodzi o lokalizację klientów, korzystamy z usług firm kurierskich oraz wspomagamy się specjalnymi programami pozwalającymi przesyłać dokumenty drogą elektroniczną. Oszczędności są oczywiste, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym.

FAKTUROWANIE

Udostępniamy Klientom program fakturujący, który umożliwia zdalne przesyłanie dokumentów do naszego biura.PODSTAWY PRAWNE

Nasza firma zajmując się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstw, stosuje się do krajowych i międzynarodowych przepisów, które zostały zawarte w Ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Współpracujemy z profesjonalistami z pokrewnych dziedzin:

- doradcą podatkowym
- biegłym rewidentem
- radcą prawnym, adwokatem
- notariuszem
- z zarządcą nieruchomości

O WŁAŚCICIELU

mgr Agnieszka Radwan

Właściciel biura, główna księgowa w spółkach prawa handlowego, posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 15216/2006.
Specjalista d.s. księgowości i ewidencji podatkowych, specjalista d.s. kadr, płac i ubezpieczeń.

KILKA SŁÓW:
Swoją znajomość z księgowością, podatkami, kadrami i płacami rozpoczęłam w 1997 r. 
   Końcówka lat 90. w Polsce to czas wielu zmian prawnych, weszły w życie ustawy o podatkach dochodowych, pierwsza ustawa o podatku VAT, ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa. Z kolei rok 1999 to rewolucyjne zmiany w ubezpieczeniach. Nowe przepisy, nowe deklaracje, nowe obowiązki…
   Dla wielu osób to trudny czas, wymagający szczególnego zaangażowania. Tak było i ze mną, choć spory nakład pracy rekompensowała satysfakcja, iż biorę udział w czymś istotnym, nowym, co pozwala na rozwój.
   I tak ta moja przygoda z księgowością, podatkami, kadrami-płacami trwa już… ponad 20 lat : ) 
   Przez kilkanaście lat pełniłam obowiązki głównej księgowej w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie podjęłam się prowadzenia spraw księgowych i kadrowo-płacowych w kilku mniejszych firmach.
   Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi na uzyskanie w 2006 roku Certyfikatu Ministerstwa Finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2013 r. zrezygnowałam z pracy na etacie, by zapoczątkować działalność własnego biura rachunkowego.
    Praca w tej branży nadal daje mi wiele satysfakcji, nic się nie zmieniło : )

   Moje motto: Nie ma rzeczy, której nie można by zdo­być wyt­rwałą pracą i pil­nym sta­raniem.

CERTYFIKATY I REFERENCJE

CENY

CENA USŁUG JEST USTALANA INDYWIDUALNIE, W ZALEŻNOŚCI OD:
– FORMY PRAWNEJ PODMIOTU 
– LICZBY DOKUMENTÓW 
– RODZAJU SPORZĄDZANYCH EWIDENCJI I DEKLARACJI 
– LICZBY ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW 
– CZY FIRMA DOKONUJE TRANSAKCJI Z ZAGRANICĄ

Pełna księgowość już od 600,00 zł
Książka przychodów i rozchodów, ryczałt od 250,00 zł
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika – 50 zł  

Rozliczenia z zagranicznymi urzędami w zakładce „Zwrot podatku z zagranicy”

KONTAKT

ADRES BIURA:
31-153 Kraków, ul. Szlak 65, pok. 904
(biurowiec naprzeciw Politechniki)

e-mail: biuro@kancelariaagra.eu
tel.: 607-799-514

WSPÓŁPRACA Z PROFESJONALISTAMI

PATRYCJA KUBIESA

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, cenach transferowych, podatku od towarów i usług. Z wykształcenia także dydaktyk, który prowadził zajęcia naukowe, a tym samym posiada wiedzę i doświadczenie w efektywnym przekazywaniu informacji i wiedzy. Posiada bogate doświadczenie w pracy ze spółkami prawa handlowego. W swojej ścieżce zawodowej odpowiadała za procesy przejmowania spółek, nadzorowanie prowadzonych procesów księgowo-podatkowych, outsorcing usług księgowych, finansowych i podatkowych.

BŁAŻEJ WĄGIEL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską. Doświadczenie zdobywał w dziale prawnym jednego z największych szpitali w Polsce.

Zapewniam wsparcie przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości, zarówno tych którzy rozpoczynają swoją działalność lub są na wczesnym etapie rozwoju jak i tych z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Zawsze jestem partnerem dla klientów, pomagając im poruszać się po materii związanej z ochroną sygnalistów, prawie medycznym i farmaceutycznym, negocjacjach umów, compliance, inwestycjach, strategicznych decyzjach biznesowych i innych kwestiach, przed którymi stają na co dzień.

prawo korporacyjne
ochrona sygnalistów
prawo medyczne i farmaceutyczne
własność intelektualna

Prawo spółek i compliance
Nieruchomości i inwestycje
Life sciences
Cannabis desk
Własność intelektualna i nowe technologie
Obsługa startupów
Rozwiązywanie sporów

SYLWESTER MGLEJ
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego materialnego i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem budowlanym oraz gospodarką nieruchomości, a także zagadnień prawnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.

Swoje doświadczenie gromadził w ramach prowadzenia obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej w latach 2012-2016 oraz współpracy z suskimi, bielskimi oraz warszawskimi kancelariami radcowskimi. Z sektorem NGO związany od 2010 r. jako prawnik, a od 2014 r. jako wiceprezes Fundacji Dla Ciebie Dla Mnie Dla Nas.

Praktyka mgr Sylwestra Mgleja koncentruje się wokół kompleksowej obsługi przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i klientów indywidualnych w sprawach administracyjnych, w tym reprezentowaniu ich przed organami administracji publicznej oraz Krajowym Rejestrem Sądowym.

GALERIA

0

Odpowiedzi na pytania

0 +

Zadowolonych Kontrahentów

0 +

Zaksiegowanych kwot

0 %

Poziom satysfakcji Stron